Opinaika®Alfasoft oy

Mäkiset

Mäkiset on luokkien 1-6 opetussuunnitelmia tukeva, hauska ja leikinomainen ohjelma äidinkielen alkeiden opiskeluun. Ohjelma soveltuu myös suomi toisena kielenä -oppiaineen opiskeluun.


Runsaasti harjoituksia ja oppimaan motivoivia ominaisuuksia

Ohjelma etenee kirjainten ja äänteiden opettelusta sana- ja lausetason harjoitusten kautta luetun- ja kuullun ymmärtämistä harjaannuttaviin harjoituksiin. Mukana on myös käytännön kielitaitoa harjaannuttavia vuoropuheluharjoituksia, jotka soveltuvat hyvin myös suomi toisena kielenä -oppiaineen opiskelijoille.

Sanatasolla ohjelmassa opetellaan sanojen hahmottamista ja tavuttamista. Ohjelmassa harjoitellaan myös sanaluokkia, sijamuotoja ja verbien persoona- ja aikamuotoja. Ohjelmassa on lisäksi runsaasti harjoituksia yhdyssanojen, hankalien sanojen sekä synonyymien ja vastakohtien harjoitteluun.