Opinaika®Alfasoft oy

Mina bästisar

Mina bästisar on yleisimpiä perusopetuksen kirjasarjoja tukeva ohjelma ruotsin kielen alkeiden opiskeluun. Ohjelmassa on yli 600 erilaista ja erilaisia oppijoita ja oppimistyylejä tukevaa vuorovaikutteista harjoitusta. Mukana on myös runsaasti lisäharjoituksia, joita esim. edistyneemmät oppilaat voivat hyödyntää. Sanaston ja kieliopin opiskelun lisäksi ohjelmassa on runsaasti materiaalia myös luetun- ja kuullun ymmärtämisen harjaannuttamiseen ja käytännön kielitilanteiden harjoitteluun.


Oppimaan motivoiva toteutus

Ohjelma sisältää runsaasti erilaisia oppimaan motivoivia ominaisuuksia. Kaikki ruotsinkielinen materiaali on ohjelmassa äänitetty. Vuoropuhelumuotoiset tilanneharjoitukset harjaannuttavat oppijaa kielenkäyttöön arkisissa kielenkäyttötilanteissa. Ohjelman sanasto koostuu yli 7000 ruotsinkielisestä sanasta, joita voi opetella useiden erilaisten harjoitusten avulla.

Hauska, oppimaan motivoiva käyttöliittymä, monipuoliset aputoiminnot ja ääniominaisuudet sekä älykäs sanakirja takaavat, että ruotsin opiskelu on ohjelman avulla vaivatonta ja hauskaa.