Opinaika®Alfasoft oy

On the Thames

On the Thames on yleisimpiä perusopetuksen luokkien 3-6 kirjasarjoja tukeva, hauska ja leikinomainen ohjelma englannin kielen alkeiden opiskeluun. Ohjelma soveltuu perusasioiden kertaamiseen myös myöhemmällä iällä.


Yli 1200 erilaisia oppijoita tukevaa harjoitusta

Ohjelmassa on yli 1200 erilaista ja erilaisia oppijoita ja oppimistyylejä tukevaa vuorovaikutteista harjoitusta. Sanaston ja kieliopin opiskelun lisäksi ohjelmassa on runsaasti materiaalia myös luetun- ja kuullun ymmärtämisen harjaannuttamiseen ja käytännön kielitilanteiden harjoitteluun.

Oppimaan motivoiva toteutus

Ohjelma sisältää runsaasti erilaisia oppimaan motivoivia ominaisuuksia. Jokaisella luokkatasolla on kuusi temaattisesti yhtenäistä jaksoa.

Kaikki englanninkielinen materiaali on ohjelmassa äänitetty. Vuoropuhelumuotoiset tilanneharjoitukset harjaannuttavat oppijaa kielenkäyttöön arkisissa kielenkäyttötilanteissa. Ohjelman sanasto koostuu yli 7000 englanninkielisestä sanasta, joita voi opetella useiden erilaisten harjoitusten avulla.

Hauska, oppimaan motivoiva käyttöliittymä, monipuoliset aputoiminnot ja ääniominaisuudet sekä älykäs sanakirja takaavat, että englannin opiskelu on ohjelman avulla vaivatonta ja hauskaa.